Trà

                 10.000Đ

 

cafe đen đá

                        30.000Đ

 

cafe tình nhân

                        60.000Đ

 

Cafe đen nóng

                   30.000Đ
 
 

Sinh tố dâu tây

    45.000Đ
 

Nước ép hoa quả                 45.000Đ
 

cocktail

                45.000VND
 

sữa chua đánh đá

                25.000VND